Kun jokainen hoitaa tonttinsa se riittää pitkälleNeljäs viikko Pukkilan vs. kunnanjohtajana. Vilkkainkaan mielikuvitus ei olisi riittänyt ennakoimaan sitä, että työpöydältä löytyy valmiuslaki tai kunnan valmiussuunnitelma.

Miten tavoitamme yhteistyössä seurakunnan, yhdistysten ja vapaaehtoisten kanssa jokaisen yli 70 –vuotiaan, jolla ei ole läheistä ihmistä tukenaan ja joilla on akuutti avuntarve? Kykenemmehän kaikissa näköpiirissä olevissa tilanteissa turvaamaan riittävän varhaiskasvatuksen? Mitä voisimme yhdessä tehdä, jotta pukkilalaisten yrittäjien toiminta ei ihan kokonaan hyydy? Entä miten jaksaa henkilöstö tilanteessa, jossa oma läheinen saattaa kuulua riskiryhmiin ja etäisyyttä on satoja kilometrejä?

Kysymykset vellovat mielessä. Toisesta näkökulmasta kysyy itseltään esim. Teemmekö riittävästi? Onhan keskitytty varmuudella niihin olennaisimpiin asioihin tilanteissa, jossa ei ole tyhmiä tai turhia kysymyksiä? 

Kunnan valmistautuminen akuuttiin tilanteeseen alkoi kaksi viikkoa sitten. Tuolloin kaikki tämänkin päiväinen tuntui kaukaisen etäiseltä.

Palveluista vastuussa oleva johtoryhmä on jo kokoontunut ja kokoontuu tästä eteenpäin joka päivä klo 09.00. Linjaamme, ohjeistamme ja yritämme löytää vastauksia kulloinkin avoimina oleviin kysymyksiin.

Pukkilan vahvuus on vahva yhteisöllisyys. Tunnemme toisemme – tiedämme toisistamme – kyselemme mitä kuuluu. Pienen kunnan vahvuus on samalla myös haavoittuvuus. Samat ihmiset vastaavat monista eri asioista. Pyörät pyörivät, kun jokainen hoitaa oman tonttinsa. 

Näissä historiallisenkin poikkeavissa oloissa meitä testataan niin henkisesti kuin fyysisestikin. Nyt jos koskaan kysytään, luotammeko toinen toisiimme niin, että yhtenä joukkueena tarvittaessa joustavasti teemme ja hoidamme sen mitä pitää tehdä. Esim. yksikään ikäihminen ei saisi olla tai jäädä yksin.

Kunnan toimintaa ohjaa voimassa oleva lainsäädäntö. Palvelut tulee kyetä järjestämään kaikissa oloissa. Tätä luettaessa eduskunta käsittelee valmiuslain käyttöönottoa. Viime torstaista lähtien on toimeenpantu esim. aluehallintoviranomaisten suosituksia ja ohjeistuksia. Tämä on tarkoittanut sitä, että kunnan palveluista ryhmätoiminta on ajettu alas, kunnan tilat on suljettu määräajaksi, koulunkäynti on muuttamassa muotoaan lähiopetuksesta etäopetukseksi. Valtiovallan päätösten mukaiset rajoitukset astuvat voimaan varhaiskasvatuksessa, esiopetuksessa ja 1-3 luokkien opetuksessa.

Virus leviää. Se on näkymätön. Mikä on poikkeuksellisen tilanteen ydin?

Keskeisin tavoite on estää meitä tartuttamasta virusta toinen toisiimme. Näiltä osin meillä itse kullakin on vastuumme. Käsiä pestään. Kätellään tai halataan paremmalla ajalla jne. Näillä toimilla pyritään viruksen etenemishuipun kärkeä madaltamaan niin, että varmistamme hoidon sitä tarvitseville. Kyse on myös siitä, että välitämme toisistamme. Pidetään turvaväliä aina kun se suinkin on mahdollista. Yksi konkreettinen esimerkki on, että lapset voisivat olla ensisijaisesti kotona, jos/kun se työn tai muun erityisen ja perustellun syyn vuoksi on mahdollista. Katkaistaan mahdolliset tartuntaketjut mahdollisimman tehokkaasti.

Kunnalla on oma vastuunsa myös siitä, että tieto kulkee. Yritämme omien kanaviemme kautta levittää ajankohtaisinta tietoa. Valitettavasti tässäkin tekstissä käytän sanoja ”tämän hetkisen tiedon mukaan”. Näitä sanoja on käytettävä, sillä tähän mennessä viime viikon torstai ja tämän viikon maanantai ovat olleet merkittävien muutosten päiviä. Maanantain johtoryhmän kokouksen jälkeen kirjoitettu tiedote ei – onneksi – ehtinyt lähteä liikkeelle, sillä se olisi vanhentunut kahdessa tunnissa maan hallituksen toimenpiteiden vuoksi.

Montaa asiaa en tämän tekstin lukijoilta toivo. Niitä on kaksi. Ensinnäkin jokainen meistä voi kohdaltaan edistää sitä tavoitetta, että virus ei etene esim. annettuja hygienia- ja muita ohjeita noudattamalla. Toiseksi jos emme ihan tässä ja nyt pysty vastaamaan kaikkiin mieltä askarruttaviin kysymyksiin niin olisi edes päivä tai kaksi aikaa antaa vastauksia.

Kunta kantaa sen vastuun mikä sille kuuluu. Yhdessä tehden päästään pitkälle ja huolehdimme esim. siitä, että yksikään yli 70 –vuotias pukkilalainen ei ole yksin ja hänen kauppa-asiansa tulee hoidettua. Puhelin on keksitty. Sitä käytetään tavoittaaksemme ne henkilöt, joille käytettävissä olevien arvioiden mukaan kukaan muu ei soita.

Välitetään toisistamme – ja pidetään turvaväli.

Juha Rehula
vs. kunnanjohtaja

vs. kunnanjohtaja Juha RehulaKommentit