Rohkeasti eteenpäin!Itsenäinen Pukkila kokoaa voimat yhteen ja uudistuu kuntalaisten parhaaksi. Tähän lauseeseen kiteytyy Pukkilan kunnan tavoite, visio 2025, uudessa kuntastrategiassamme. 

Haluamme vastata toimintaympäristömme muutoksiin uudistumalla, korostamalla kumppanuutta, yhteisöllisyyttä ja osallistamista. Kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen ja kunnan elinvoiman kehittäminen korostuvat kunnan tärkeimpinä tehtävinä mentäessä kohti maakunta- ja sote-uudistusta. Oman toiminnan johtaminen ja kehittäminen, tasapainoinen talous ja viestintä ja brändityö ovat keskeisiä keinoja strategian toteuttamisessa. 

Strategiaprosessissa yhteisiksi toimintaamme ohjaaviksi arvoiksi valikoituivat rohkeus, läheisyys ja sujuvuus.

Miten rohkeus näkyy kuntaorganisaatiomme toiminnassa? Toivottavasti ennakkoluulottomana ja innostavana päätöksentekona. Toivottavasti luovana ja uudistavana idea- ja kokeilukulttuurina.

Pukkilan kunta siirtyy pormestarimalliin seuraavan valtuustokauden alussa 1.6.2021 alkaen? Rohkeaa, ehkä! Keskustelua herättävää, toivottavasti!

Voisiko Pukkilan kunta löytää pormestarimallista uuden yhteisöllisyyttä tukevan johtamismallin? Lisäisikö poliittisesti valittu pormestari kuntapolitiikan kiinnostavuutta ja kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksia? Mallin kokeileminen herättäisi varmasti laajempaakin mielenkiintoa ja tekisi kuntaa tunnetuksi mielestäni hyvällä tavalla. Etulyöntiasema alkaa kuitenkin olla kohta menetetty. Nopeat syövät hitaat!

Alustavissa keskusteluissa pormestarimalli on poliitikkojen toimesta tyrmätty. Mikä sinällään on mielenkiintoista, kun kyseessä on poliittisesti valittujen päättäjien, luottamushenkilöiden vallan lisäämisestä. Kovin usein on vuosien saatossa kuullut sanottavan: ”virkamiehet päättävät kaikesta”. Kyse ei kuitenkaan nyt ole valtapelistä, vaan vaihtoehtoisesta johtamismallista, jonka pohtimiselle toivoisi uhrattavan riittävästi aikaa. Pormestarimallin kokeileminen olisi yksi ”rohkea” teko!

Olkaa rohkeita, jokainen omalla tavallanne!

Käy katsomassa linkistä haastattelu:

Terveisin,

Juha Myyryläinen
kunnanjohtaja
 Kommentit

Tämän blogin suosituimmat tekstit

Elokuu on Pukkilassa täynnä elämyksiä

Pukkila on aito maalaisidylli lähellä metropolia

Rohkeus, mitä se minulle merkitsee?