Mitä meille nyt tapahtuu?


Se on keskeinen kysymys jokaisen mielessä, joka seuraa keskustelua ja uutisointia uuden maakuntahallinnon rakentamisen ja sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistuksen osalta. Ei ihme, että kuntalaisten, kuntapäättäjien ja myös uudistusta valmistelevien virkamiesten päät ovat pyörällä. Pienen kunnan näkökulmasta pelko tulevasta herää väistämättä.

Omalta osaltaan Pukkilan kunta pyrkii tuomaan vastauksia uudella kuntastrategiallaan, joka tähtää asemoitumiseemme uudessa hallintoympäristössä. Sitä on rakennettu sekä sopeutumisen että kehittymisen hengessä. Valmistelussa on huomioitu sekä ulkoinen että sisäinen muutoksen tarve. Sen on tarkoitus olla niin avoin ja ymmärrettävä, että jokainen voi lukea siitä, mihin suuntaan Pukkilan on menossa 2020-luvulle tultaessa.

Kuntastrategia voi olla silti monelle vaikeasti avautuva asiakirja. Se on muuntumisprosessin tulos, jossa lukuisa joukko kunnan luottamusmiesten, viranhaltijoiden ja työntekijöiden antamia ideoita ja ajatuksia on työstetty eräänlaisena verbaalisena tiivisteenä lainsäädännön säätelemään muotoon. Hyvin tehtynä se avautuu kaikille kuntalaisille ja kunnan työntekijöille, huonosti tehtynä ja vaikeasti ymmärrettävänä sen kohtalo on jäädä arkistohyllylle pölyttymään. Arviointia kuntastrategiamme onnistumisesta on tehtävä pitkin uutta valtuustokautta, niin organisaation sisällä kuin kuulemalla kuntalaisia.

Tässä prosessissa yleiset tavoitteet ja ihan konkreettisetkin toimenpide-ehdotukset on puettu yksittäisiksi sanoiksi, joista pitäisi avautua linkki idea-avaruuteen, josta avautuu yhä tarkempia näkemyksiä siihen, mitä on uudistuvan Pukkilan todellisuus käytännössä. Prosessi on kaksisuuntainen: se pyrkii ohjailemaan hallitusti ja herättämään ideoita tavoitteellisesti kunnan elinvoiman ja kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiseksi. Strategia on tavoitetila, tähtäyspiste, johon ideointi ja toimenpiteet suunnataan. Se on maalitaulu, johon kymppilaukausten saavuttamiseksi on luotava hyvä harjoitusohjelma. Kultamitali on tämän prosessin ainoa tavoite. 

Kuntastrategian arvoista rohkeus on keskeinen, kun pohditaan kunnan asukasluvun kasvua, työpaikkojen lisääntymistä ja kunnan profiloitumista pienten kuntien joukossa. Valmistelutyössä siihen kytkeytyi olennaisesti sana innovatiivisuus. Meillä on kunnassamme paljon hyvää ja säilyttämisen arvoista, mutta kunnan pitää myös uudistua sekä sisäisesti että ulos päin näkyvästi. Puhuessani Hyvinvointikeskus Onnin 10-vuotisjuhlassa vertasin Pukkilan keskustaajamaa nyt ja runsas vuosikymmen sitten. Meillä on kuntakeskuksessa hyvin erilainen rakennus- ja palvelukokonaisuus kuin 1990-luvulla. Kunnan elinvoima lähtee juuri tästä, jatkuvasta kehittymisestä, eikä sitä tapahdu ilman rohkeaa ideointia ja rohkeita päätöksiä. Kuntakeskuksen uudistuminen on näyttö tällaisesta rohkeudesta omana aikanaan. Taloudellisesti tiukkojen säästämisen vuosien jälkeen olemme taas tilanteessa, jossa meillä on varaa kehitystyöhön panostamiseen. Hallinto-organisaatiotamme pyritään uudistamaan siten, että strategiset tavoitteemme pystytään toteuttamaan, kuitenkaan talouden tasapainoa horjuttamatta.

Maakuntauudistuksen toteutuessa kunnat toimivat hyvin erilaisessa ympäristössä. Tarkasteltaessa kuntien uusia strategioita, niistä löytyy paljon samankaltaisuutta, samoja päämääriä. Kun kunnat pyrkivät löytämään paikkansa uudelleen, niiden välille syntyy väistämättä kilpailua. Uudenmaan maakunnassa lisäksi pienet ja keskisuuret kunnat joutuvat kilpailemaan Helsinki-keskeisen vallan keskittymisen kanssa. Huoli paikallisten palvelujen säilymisestä on suuri, ja sen takia esimerkiksi sote-palvelujen osalta käydään kuntien ja yksityisten toimijoiden välillä paljon keskustelua palvelujen tai niiden osakokonaisuuksien ulkoistamisesta. Kun oma palveluntuotanto lainsäädännön muuttuessa kapenee, turvaudutaan yksityisten toimijoiden tukeen. Maakuntahallintoon ei kunta pysty juurikaan vaikuttamaan, mutta yritysten kanssa yhteistyössä kuntien on myös tulevaisuudessa mahdollisuus operoida elinvoiman ja palvelujen kehittämisessä. Se tulee olemaan myös Pukkilan mahdollisuus.

Rohkeutta ja innovatiivisuutta siis tarvitaan, kun tehdään hyppy tuntemattomaan ja halutaan pudota turvallisesti ja hallitusti jaloilleen. Tähän tarvitaan saumatonta yhteistyötä sekä kunnan hallinnon ja henkilöstöorganisaation sisällä että uusien kumppanuuksien kanssa. 

Yhdessä voimme tehdä enemmän ja paremmin.

Terveisin, 
Markus Kalliokivi 
Pukkilan kunnanhallituksen puheenjohtaja

Kommentit

Tämän blogin suosituimmat tekstit

Elokuu on Pukkilassa täynnä elämyksiä

Pukkila on aito maalaisidylli lähellä metropolia

Rohkeus, mitä se minulle merkitsee?